Yürüyen Merdiven Ve Bant Periyodik Kontrolü

Yürüyen Merdiven Ve Bant Periyodik Kontrolü

31 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren "İş  Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Yürüyen Merdiven Ve Bant Periyodik Kontrolleri

TS EN 13015+A1 ve TS EN 115-1+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman mühendislerimiz tarafından yapılır.

Yürüyen Merdiven Ve Bant Periyodik Kontrolleri;  periyodik olarak en az  YILDA BİR yapılmalıdır.

ÖNDER MUAYENE; bünyesindeki uzman Makine Mühendisleri ve kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtası ile işletmenizde kullanılan Yürüyen Merdiven Ve Bant Periyodik Kontrollerinde TS EN ISO/IEC 17020 standartları kapsamında, yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilmektedir.

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER