YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

 
PastedGraphic-1.png  PastedGraphic-2.png
 
 
                      YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren "İş  Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

PastedGraphic-3.png

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

TS 9811 ve TS EN 671-3, TS EN 12416-1 +A1, TS EN 12416-2 +A1 TS EN 12845 +A2  standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman mühendislerimiz tarafından yapılır.

Vereceğimiz belge ve kontrol içeriği ;

•      Su Depoları ve Kaynağının Kontrolü

•      Yangın Pompalarının Performans Kontrolleri

•      Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri

•      Hidrant Sistemleri Kontrolü

•      Sprinkler Sistemi Kontroller

•      Kritik Devre

             •      Yangın Hortumları Debi Tayini

ÖNDER MUAYENE; bünyesindeki uzman Makine Mühendisleri ve kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtası ile işletmenizde kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrollerinde TS EN ISO/IEC 17020 standartları kapsamında, yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilmektedir.

 
 
 
 

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER