Paratoner Periyodik Kontrolü

Paratoner Periyodik Kontrolü

PARATONER PERİYODİK KONTROLÜ

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. Ve 10. Maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Bu tesislerin periyodik kontrolü ise aynı yasanın 1485 sayılı iş kanunun 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük’ün 40. maddesi gereği ZORUNLUDUR. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolu yapılmalıdır.

Topraklama Periyodik Kontrolleri

 

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,  ElektrikİçTesisleriYönetmeliği,  TS EN 62305-1 Yıldırımdankorunma - Bölüm 1: Genelkurallar standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman mühendislerimiz tarafından yapılır.

Elektrik  kontrollerinin standartlarda aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi azami 1 yıldır.

 

ÖNDER MUAYENE; bünyesindeki uzman  Elektrik Mühendisleri ve kalibre edilmiş kontrol araçları vasıtası ile işletmenizde kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrollerinde TS EN ISO/IEC 17020 standartları kapsamında, yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilmektedir.

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER