İŞ YERİ ORTAMINDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

İŞ YERİ ORTAMINDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

 

 

İŞ YERİ ORTAMINDA GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

 

İş Yeri Gürültü Ölçümü Yasal Zorunluluğu

 

İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

 

Gürültü Ölçüm Standartları

 

İş Hijyeni

Kişisel Gürültü 

 

Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve

işitme kayıplarının tespiti 

 

TS 2607 ISO 1999 

İş Hijyeni

Kişisel Gürültü 

 

Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi 

 

TS EN ISO 9612 

İş Hijyeni  

Ortam Gürültü

 

İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir

DüzlemÜzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde

Ve BelirtilenDiğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin

Tayini 

 

TS EN ISO 11202

İş Hijyeni  

Ortam Gürültü

 

Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler

Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses

Basınç Seviyelerinin Tayini 

 

TS EN ISO 11202

 

Gürültünün Sağlığa Zararları

 

İş yerindeki gürültü, geçici veya kalıcı olabilen işitme kaybına neden olabilir. İnsanlar sıklıkla gürültülü bir yerden ayrıldıktan sonra geçici sağırlık yaşarlar. İşitme birkaç saat içinde düzelse de, bu göz ardı edilmemelidir. Gürültüye maruz kalmaya devam ederseniz, işitme kalıcı hasar görebileceğinin bir işaretidir. Kalıcı işitme hasarına ani, aşırı yüksek, patlayıcı sesler, örneğin silahlar ya da kartuş işletilen makineler neden olabilir.

 

Ancak işitme kaybı, gürültüye maruz kalma süresinin uzun olması nedeniyle kademeli olur. Ancak, yıllar boyu gelen gürültünün neden olduğu hasar, insanların yaşlarının ne kadar da sağır olduğunu fark ettiği yaşlanmaya bağlı işitme kaybıyla birleştiğinde olabilir. Bu, ailelerinin televizyonun televizyonun çok yüksek olmasından, bir gruptaki konuşmalara yetişemediklerinden veya telefon kullanma konusunda sorun yaşadığı konusunda şikayet ediyor olabilir. Sonunda herşey boğuk hale gelir ve insanlar 't', 'd' ve 's' gibi sesler yakalamakta zorlanır, dolayısıyla benzer kelimeleri karıştırırlar.

 

İşitme kaybı tek problem değildir. İnsanlar, uykusuzluğa yol açabilecek rahatsız edici bir durum olan kulak çınlaması (kulak çınlaması, ıslık çakması, uğultu veya uğultu) oluşabilir.

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER