İŞ YERİ ORTAMINDA TOZ ÖLÇÜMÜ

İŞ YERİ ORTAMINDA TOZ ÖLÇÜMÜ

 

 

İŞ YERİ ORTAMINDA TOZ ÖLÇÜMÜ

 

İş Yeri Toz Ölçümü Yasal Zorunluluğu

 

İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

 

Toz Ölçüm Standartları 

 

İş Hijyeni

Toz Ölçümü

Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye

numune alma Analiz: Gravimetrik

HSE-MDHS 14/3

 

Toz'un Sağlığa Zararları 

 

Akciğerlerin en küçük hava boşluklarında bulunan savunma hücreleri solunum yo­luyla alınan tozları yutar.

Ancak bu sa­vunma hücrelerinden akciğerin kendi do­kusuna zarar verecek bazı maddeler sal­gılanır ve sonuçta akciğerin süngersi ya­pısında bir sertleşme meydana gelir ve bu bölgelerde akciğer görevini tam yapa­maz.

Özellikle metal madenciliği yapanlarda meslek hastalığı olarak görülür. Fibrojenik toz hastalığı adı verilen bu hastalığın ortaya çıkması bazen 20-30 yıl sürer, ba­zen de 10 yıldan az bir zaman alır.

Önceleri hiçbir belirti olmazken, daha sonraları öksürük ve balgam çıkarma ile kendini gösterir.Özel maskelerle zararlı tozlar kontrol altına alınmalıdır ve düzenli doktor kontrolleri gerekmekte­dir.

  • Asbestoz adı verilen bir diğer inorganik (mineral) tozlara bağlı hastalık ise asbest adı verilen tozların akciğerde mey­dana getirdiği zarardır.
  • Özellikle günde 1 paket sigara içenlerde akciğer kanseri­nin gelişme olasılığı yüksektir.
  • Akciğeri çeviren zarda ve ka­rın zarındaki asbest adı verilen tozların sebep olduğu topaklaşmalar, ileri ki dönemlerde ağır hastalıklara sebep olabil­mektedir.

 

İşitme kaybı tek problem değildir. İnsanlar, uykusuzluğa yol açabilecek rahatsız edici bir durum olan kulak çınlaması (kulak çınlaması, ıslık çakması, uğultu veya uğultu) oluşabilir.

 

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER