İŞ YERİ ORTAMINDA AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

İŞ YERİ ORTAMINDA AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

 

 

İŞ YERİ ORTAMINDA AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

 

İş Yeri Aydınlatma Ölçümü Yasal Zorunluluğu

 

İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

 

Aydınlatma Ölçüm Standartları 

 

İş Hijyeni

Aydınlatma Ölçümü

İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü. 

COHSR-928-1- IPG- 039  

 

Kötü Aydınlatmanın Sağlığa Zararları 

Aydınlatma koşulları kaza oluşumu ve iş performansının yanı sıra çeşitli sağlık şikâyetleri ile de ilişkilendirilmektedir. Görsel rahatsızlık olarak adlandırılan bu şikâyetler arasında rahatsız aydınlatma koşullarına maruz kalma sonucu oluşan göz yorgunluğu da bulunmaktadır.

Göz yorgunluğu belirtileri bir kişiden diğerine değişebilse de

  • baş ağrısı,
  • görme bulanıklığı,
  • göz kuruluğu,
  • göz yaşarması,
  • göz tahrişi
  • göz kasıntısı belirtileri ortak belirtilerdir [20,28,29]

Görsel rahatsızlık hasta bina sendromunun nedenleri arasında görülmektedir. Bilimsel araştırmalar aydınlık düzeyi değeri düşük olduğunda kişilerin göz kırpma sayısının azaldığını göstermektedir. Bu durumun göz merceği yüzeyinin normalden daha fazla kurumasına, göz yorgunluğu ve göz bozukluklarının oluşmasına yol açtığı belirtilmektedir [30].

Ayrıca aydınlatma koşullarındaki yanlışlıkların yorgunluk/bitkinlik hissine neden olduğu ve kişilerin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu da ifade edilmektedir [20, 28, 29].
Gün ışığı en sağlıklı ışık kaynağıdır. Kişilerin kendilerini iyi hissetmeleri için de öncelikle iyi bir doğal aydınlatmanın sağlanması önemlidir. 

Sipariş Formu
ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER